dimarts, 31 de maig de 2011

“Els think tanks. Fàbriques d'idees per canviar el món”, a la revista VIAEn el darrer número de la revista VIA del Centre d’Estudis Jordi Pujol (CEJP) podeu consultar un article meu sobre els laboratoris d’idees titulat “Els think tanks. Fàbriques per canviar el món”. Us deixo l’enllaç per si és del vostre interès.


Per la seva funció de donar resposta a problemàtiques especifiques i per la seva capacitat d’influir en l’opinió pública mitjançant la difusió de coneixements, els «laboratoris d’idees» –que és el significat d’aquest terme d’origen militar nord-americà– estan cridats a desenvolupar un paper clau en les nostres societats, cada dia més canviants i complexes. L’article repassa l’evolució històrica dels think tanks a nivell mundial i es classifiquen en funció de la tipologia. També s’hi analitza la singularitat politicoadministrativa dels Estats Units, que per la feblesa dels partits polítics, la fragmentació governamental i el filantropisme, ha jugat amb avantatges respecte la resta del món a l’hora d’impulsar els laboratoris d’idees. Pel que fa a Catalunya, si bé inicialment el franquisme va obstaculitzar-ne la creació, la descentralització europea i l’assoliment de majors quotes d’autogovern als anys vuitanta van suposar un punt d’inflexió en la proliferació de think tanks.

"Cuando se vaya, Zapatero se convertirá en un lobby"La Contra d'avui de La Vanguardia ens ofereix una aproximació als lobbies de la mà de José Daniel Barquero, especialista en marketing i lobbisme. L'entrevista destaca que quan José Luis Rodríguez Zapatero, president del govern espanyol, plegui es dedicarà a fer de lobbista, tal com han fet els seus predecessors Felipe González assessorant, entre d'altres, a Carlos Slim o a Gas Natural, o José Maria Aznar, fent el mateix amb Neocon News Corporation o Exxon Mobile.