dilluns, 16 de març de 2015

Think tanks i transparència. Sabem qui hi ha darrera de les grans idees?

La missió essencial dels laboratoris d’idees ―els anomenats think tanks― consisteix en influir sobre l’orientació de les polítiques públiques. Originàriament, aquestes organitzacions van néixer amb el propòsit de generar pensament científic i rigorós (les ‘universitats sense estudiants’ eren la tipologia paradigmàtica); però en el context de la globalització van evolucionar cap a la promoció d’interessos (donant lloc a la tipologia dels advoacy tanks o centres militants). Aquesta mutació de l’escomesa dels think tanks va accentuar les accions de persuasió (polítiques de comunicació agressives, tècniques de relacions públiques unidireccionals, lobbisme, framing, agenda building, etc.) provocant una nova guerra ideològica caracteritzada per la voluntat d’imposar les pròpies idees i el benefici particular.

Això ha provocat que l’aureola d’imparcialitat ideològica dels think tanks es posés en entredit. Un bon exemple d’això és la informació publicada pel The New York Times que explica que 64 governs de tot el món han pagat des del 2011 milions de dòlars a 28 think tanks per influir a través d’ells sobre les polítiques del govern nord-americà. Institucions molt prestigioses com l’Atlantic Council o la Brookings Institution haurien rebut grans quantitats de diners, segons assenyala el diari. L’Estat espanyol també apareix citat com un dels països que fa donacions a centres de pensament nord-americans. En aquest cas, les institucions beneficiaries són la Inter-American Dialogue  i la German Marshall Fund of the United States.

Aquestes donacions garanteixen que els laboratoris d’idees promoguin els interessos dels governs davant les institucions nord-americanes. Aquest, tot i ser un recurs legal i legítim, es pot interpretar com una compra d’influència i, en el cas dels think tanks, compromet la seva reputació. En un escenari de llums i taquígrafs, aquesta pràctica seria fàcilment identificable i permetria contextualitzar les conclusions dels think tanks. Tanmateix, aquesta és una informació de molt difícil accés tal i com ho demostra un estudi de Transparify que conclou que el 80% dels think tanks més influents del món no revela qui els finança.L’estudi analitza 169 centres de pensament de 47 països a partir d’aquesta metodologia. D’aquests, tan sols 21 faciliten públicament tota la informació necessària (llistat dels donants, identificació de les quantitats i origen dels finançament de projectes concrets) per saber qui els finança. D’una valoració màxima de cinc estrelles, el valor mitjà és de 2,2.

Juntament amb el col·lega investigador Jaime González Capitel vam utilitzar la mateixa metodologia per analitzar 48 think tanks espanyols. Els resultats obtinguts van ser plenament desoladors. Gairebé el 80% dels laboratoris d’idees presenten 0 o 1 estrelles sobre 5 en transparència; sent 0,69 el valor mitjà. És a dir: suspens total. Contràriament, convé destacar la magnífica puntuació obtinguda per la Fundación Ecología y Desarrollo. Aquesta organització obté la màxima puntuació (5 estrelles) a partir d’una gestió basada en el mètode SROI.

Seguint amb l’anàlisi, vaig aplicar la metodologia als think tanks catalans amb l’obtenció d’uns resultats en la mateixa línia que els espanyols: més del 70% no proporciona cap informació a través de la pàgina web sobre el seu finançament (0 estrelles sobre 5). La resta facilita informació general sobre els seus comptes a les seves memòries però, en cap cas, s’apropen als estàndards de qualitat en l’àmbit de la transparència que determina Transparify.


Aquestes dades ens ofereixen un panorama depriment en quant a la transparència dels think tanks i a la seva legitimitat a l’hora d’actuar com a autèntics líders d’opinió. En plena era de la informació, la transparència és un valor creixent que es convertirà en imprescindible a l’hora de donar credibilitat a les propostes provinents dels laboratoris d’idees. Precisament aquestes organitzacions, com actors polítics a l’avantguarda de la innovació i el progrés, han d’actuar com a institucions exemplars i fer un esforç d’obertura i responsabilitat. D’acord amb això, un principi fonamental d’una democràcia sana és la transparència. No ho oblidem.   

Article publicat a FinesOp

1 comentari:

 1. Thanks for your interested , and many thanks for your contribution to a bertter world, thanks for your creativity, for your intellegence and for your courage....thanks in my name , in the name of all iinvolved at this absurd, uthopic and fascinant project, thanks in the name of United Nations ( U.N. ) , and many thanks in the name of millions womens,girls and childs arround the world, you are an inspiration and example for us , and for them....

  Wellcome to he biggest net of activist for change the world, and the most global fith columne, the all countries,international institutions, religions institutions, governments administrations, think-tanks, finance world,univeristies, NGOS, foundations, human rights associattions, womens nationals federations, multinationals the all sectors, knowledges centres of each area, and particulars the all sexual, social and policy condition, sex, age, religion confession, ethic, philosophy, ethnic...

  You have a power, and this is well , but is a responsability too, the responsability of export your knowledges, creativity, intelligence, sensibility,empathy and resources at all you can trough an altruist way.

  The United Nations ( U.N. ) & UN WOMEN ; " Change The World Programme "

  IT IS WOMAN...S.T.U.P.Y.D.S,..!! Not is economy,policy,religions,finance world,culture,education,arts,science,love,sex or fall in love.

  WOMEN WORLDWIDE SPRING REVOLUTION 2015 ; The last humanity re-evolution for change world and STOP stupyds MEN wars,MEN econony, MEN policies, MEN religions, MEN education, MEN culture, MEN science, MEN communication, MEN journalism, MEN sports, MEN sense life, MEN relationships, MEN bussines, MEN press, MEN love, MEN sex and MEN fall in love.

  I AM...........F.E.M.i.N.i.S.T......!!! UN WOMEN world campaign....

  Kiss of love , or french kiss for the true way of relation ourself, others, world, espiritual,earth, space, love, sex or fall in love.

  .........remenber your bravery.....and make poesy........!!

  We will sent you at soon possible, the complete programme , and all involucrated arround the world, down we let a blog , where you can view the first part....., check and if you all right , add your means, ideas, senses and write,make music, film, theather, videogames, press,journalism, innovation, emotional, all sciences-POESY, share in your community work, area, family this message, the blog and the compkete project.
  you can do it , only make it with passion, emotion,with soul....be expeditive, genuine, original, , dont make it the belive or think, try to translate how you sense, , let your mind free, and make it with tears, with fun, with sense, with horror, with happy.....be you.....and the theme is " Change World " or THE LIFE.....AND ......YOU .

  Change world is an attitude, not is laws, not is norms, not is policy, change world is an fall in love sense, not light or cursi sense.and the first is STOP wars, human traffick, ablacttion, rapes, killied womans, girls and childs,prostituion, and all of the MENS make at womens in all cultures, not is policy,culture,race,democrazy,education,...and all mens arround the world are guilty for make it , for silence, and for cowardice, and all we are guiltys, and in the name of all mens , i am sorry at all women i know, and all womens dont know, and now is possible start change world.

  Millions womens , girls and childs arround the world are look you, and are waiting for your courage, be them voice....

  remenber your old bravery....spread the world ...and maie poesy...

  Now is the time, the new age is coming, the age of womens sense, the new woman, the iwomen.......now it the time for change this crazy realtion.....smile and fight for the new future.......cowardice not is an option way of life....of sense , of love of work....

  Fernando Real

  id - fernanreal@hotmail.com

  phone mobile - 0034627189681

  blog - http://www.fernanreal.blogspot.com

  ResponElimina