dimarts, 12 de febrer de 2013

La llei dificulta la fiscalització de les fundacions vinculades als partits
El Punt Avui analitza en la peça titulada les “Ombres enels comptes dels partits” el problema del finançament de les forces polítiques. En aquest sentit, els partits poden rebre aportacions d'empreses que treballen per a l'administració pública a través de les seves fundacions. Aquesta és una de les raons per les quals la llei de finançament de partits dificulta encara la fiscalització dels comptes de les forces polítiques i complica el fre normatiu a la corrupció. Els partits han acceptat ser sotmesos a un control més estricte durant els últims anys: el 2007 es van prohibir les donacions anònimes, la màxima fita aconseguida fins ara. L'última reforma de la llei, que va obtenir l'octubre de l'any passat el vistiplau del Senat, enduria les sancions i estrenyia el control del Tribunal de Comptes sobre els partits. Però la normativa deixa espais en la comptabilitat fora de fiscalització, especialment sobre les fundacions vinculades a les forces polítiques, i no compromet el Tribunal de Comptes a enllestir amb celeritat els seus informes tot i que les infraccions prescriuen als quatre anys de ser comeses. L'últim exercici dels partits revisat és el 2007.


Fundacions: menys control

Les fundacions vinculades als partits han de justificar les donacions que reben al Tribunal de Comptes. Però estan sotmeses a un control més lax. A diferència dels partits, que ho tenen prohibit, les fundacions poden rebre aportacions d'empreses privades que prestin serveis o facin obres per a l'administració o organismes públics. Tampoc ni estan sotmeses al límit de les donacions de 100.000 euros. Quan superen els 120.000 euros han de formalitzar-ho en un document públic.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada