dilluns, 6 d’agost de 2012

Inehca, reflexions de l'humanisme cristiàEl 18è Congrés d’Unió Democràtica de Catalunya (UDC) celebrat a Sitges el juny del 1992 va decidir abordar en profunditat la demanada sovint formulada de formar els militants. D’acord amb això, l’octubre del 1992 UDC va crear l’Institut d’Estudis Humanístics Miquel Coll i Alentorn (INEHCA) per acomplir aquesta petició.[1] Els seus principals objectius són:

-          La formació dels militants d’UDC en l’humanisme cristià i en la defensa nacional de Catalunya.
-          Servir d’instrument d’obertura pel conjunt de persones de la societat.
-          Projectar i difondre els valors democràtics inspirats en la tradició humanística cristiana al conjunt de la societat.

L’INEHCA vol aprofundir i difondre tots aquells valors humanístics que poden ajudar a una millor convivència entre els ciutadans de Catalunya i entre tots els pobles de la terra. Per això, treballa  pel desenvolupament progressiu dels drets humans, individuals i col·lectius, en el bé de la humanitat i de la pau del món. L’INEHCA és una entitat membre del Centre for European Studies (CES).

La fundació d’UDC[2] pren el nom de Miquel Coll i Alentorn, president del Consell Nacional d’Unió, i un personatge que representa el perfecte equilibri entre el pensament democratacristià, l'humanisme cristià i la defensa de Catalunya.[3]Coll i Alentorn fou membre del Comitè de Govern d’UDC durant la Guerra Civil i els anys de clandestinitat. El 1963 fou escollit president del Consell Nacional del partit, càrrec per al qual fou repetidament reelegit. Durant els governs de Jordi Pujol va ser elegit conseller adjunt a la presidència (1980) i més endavant president del Parlament (1984).

Els objectius de l’Institut d’Estudis Humanístics Miquel Coll i Alentorn, com a fundació privada sense ànim de lucre, venen determinats pels seus estatuts. L’objecte de l’Institut és la difusió, directa i indirecta de tots i cadascun dels valors democràtics, prioritàriament els inspirats en la tradició humanística cristiana i amb especial consideració dels que es refereixen a la societat i la nacionalitat catalanes.

Entre les seves activitats es preveuen jornades, seminaris, formació; edició, publicació i venda de llibres; realització i publicació d’estudis. La finalitat última de l’INEHCA és la de donar una visió àmplia dels valors democràtics cristians a totes les persones, entitats i institucions que demostrin llur interès per conèixer-los, i promoure el benestar de les persones, en especial, les més necessitades.A banda de les activitats que desenvolupa, l’INEHCA compta també amb una biblioteca especialitzada en la democràcia cristiana i totes aquelles temàtiques polítiques i socials relacionades com l’humanisme cristià o la justícia social, entre d’altres. La biblioteca es nodreix d’aportacions externes, tant públiques com privades, i d’adquisicions fetes pel propi institut.

D’acord amb això, la fundació d’UDC publica  Diàlegs;  una revista d'estudis polítics i socials de periodicitat quadrimestral. Aquesta revista va aparèixer l'any 1998 amb l'objectiu de cobrir un buit a Catalunya en l'àmbit de les publicacions de pensament i reflexió serena de les idees polítiques, per tal d'oferir un espai de debat i també de divulgació dels principis ideològics de l'humanisme cristià. D'aleshores ençà, Diàlegs s'ha consolidat com una publicació de referència, i com un dels principals actius de l'Institut d'Estudis Humanístics Miquel Coll i Alentorn.


[1] Extret del discurs de Josep A. Duran i Lleida en motiu de l’inauguració de l’INEHAC recollit a: COLL, J.M. “Miquel Coll i Alentorn i la formació humana”. Barcelona: Fundació Inehca, 1995.
[2] Per conèixer la història d’UDC vegeu CANOSA, F. “Entre el sabre i la bomba. Memòries d’un partit i d’un país: Unió Democràtica de Catalunya (1931-1980)”. Barcelona: Acontravent, 2012.
[3] Vegeu AULADELL, J. “El dir i el fer. Una aproximació a la història d’UDC”. Barcelona: Fundació Inehca, 2011. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada